Shio Data

Ingen jobb er for liten!

Priser

Pris per time er kr 500,- for privatpersoner og kr 700,- for bedrifter. For kortere oppdrag belastes en halv time og i enkelte tilfeller avtales egne timepriser basert på oppdragets karakter.

Hvis du ønsker oppsett og konfigurering av datamaskin koster det kr 1200,-, hvis det er nødvendig å hente ut eksisterende data og informasjon slik som bilder, dokumenter og filer før oppsett, koster det kr 800,- i tillegg.

For oppdrag innen Kristiansand kommune tilkommer kjøregodgjørelse med kr 250,- og for kommunene rundt Kristiansand kr 300,-. For lengre strekninger avtales pris.

Enkle hjemmesider laget i Joomla! koster fra kr 5000,-. Pris utover dette avtales etter de funksjoner du ønsker skal være med på sidene. Bare ta kontakt ved behov.

Alle priser er eks. mva.